Våra tjänster

Vi erbjuder välutbildad och kompetent personal

icon_stark

Starkström

Vi erbjuder erfarenhet och välutbildad personal för installation av kraftförsörjningssystem samt utför verifiering och felsökning av elnät

icon_svag

Svagström

Hos oss hittar du en stor bredd när det gäller alla typer av svagströmsinstallationer för data, tele, säkerhetsutrustning som brandlarm och inbrottslarm, antennanläggningar med mera

icon_server

Data

Vi utför allt från installationer av data-nätverk såsom koppar och fiber samt patch-paneler mm. till projektering av nät/datahallar

Du är välkommen att ringa, maila eller besöka oss på vårt kontor

Mer information rörande våra verksamhetsområden

Starkström

Kraft och belysning i svenska elsäkerhetsbestämmelser definieras starkström (något förenklat) som ”sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig”. Ström i det här sammanhanget avser elektrisk ström, som mäts i ampere. Begreppet starkström syftar inte på något särskilt antal ampere; en orsak till detta är att redan en mycket liten ström kan orsaka skada. En ström av 10 mA (tio milliampere, en hundradels ampere) som går genom hjärtat kan vara direkt dödande. För att detta skall inträffa krävs, enkelt uttryckt, att kroppen utsätts för en viss elektrisk spänning som är beroende av strömmens frekvens, luftfuktigheten, avståndet mellan beröringspunkterna, vad man ätit och så vidare. Det går alltså inte att säga exakt hur stor denna spänning är. I ett vanligt vägguttag är spänningen 230 volt, 50 Hz växelspänning, vilket är fullt tillräckligt för att döda en människa. Spänningen 230 volt betraktas lagenligt som lågspänning – lågspänning är alltså inte ofarlig. Om en anläggning är så beskaffad att ovanstående kan inträffa, så betraktas alltså anläggningen som en starkströmsanläggning. Exempel på starkströmsanläggningar är alla elektriska installationer i hushållet, motorvärmare till bilen, kraftledningar och elektriska järnvägar och spårvägar. För att få bygga eller reparera starkströmsanläggningar krävs, med enstaka undantag, särskild utbildning.

Segeltorp Kraft & Data erbjuder erfarenhet och välutbildad personal för installation av kraftförsörjningssystem.
Vi har erfarenhet av avbrottsfri kraft (UPS), reservkraft, åskskydd och potentialutjämning.
Vi utför verifiering och felsökning av elnät för bl.a. följande parametrar:
• Laster
• Förluster
• Felströmmar
• Övertoner
• Överspänningar
• Selektivitet
• Stabilitet
• Motorstartförlopp
• Elkraftskostnader

Svagström

Tele,TV och Larm. Vi utför de flesta arbeten inom svagströmsområdet(12V-48V) Svagström är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, kort uttryckt, motsatsen till starkström. Detta innebär att en svagströmsanläggning är en anläggning, där det inte finns någon sådan ström, spänning eller frekvens, som på något sätt kan vara farlig. Gränsen går inte vid något speciellt antal volt, ampere eller hertz, utan är flytande. Det väsentliga är alltid om anläggningen kan vara farlig eller inte. Kan den vara det så är den en starkströmsanläggning. • Inbrottslarm • Porttelefoner • Passersystem • Antenn- och parabolanläggningar • Brandlarm Svagström och starka lösningar. Hos oss kan du hitta en stor bredd när det gäller alla typer av svagströmsinstallationer. Kontakta oss om du behöver installationer för data, tele, säkerhetsutrustning som brandlarm, passagekontroll och inbrottslarm, antennanläggningar och telekom samt optofiber.

Data

Data och nätverk
Segeltorp Kraft och Data utför allt från installationer av data-nätverk såsom koppar och fiber samt patch-paneler m.m till projektering av nät/datahallar. Datahallsdrift Server-hosting Konsult-uppdrag Datahallsdrift

Tele och data
Inom fastighetsinstallation installerar vi samtliga på marknaden förekommande telesystem.
Vi arbetar med de system som föreskrivs. Där vi har annan erfarenhet föreslår vi alternativ lösning som motsvarar önskat system.

Vi utför installation och anslutning av:
• Telekommunikation, bredband och strukturerade fastighetsnät för överföring i fiber och kopparledningsnät. Aktiva och passiva komponenter i telekommunikationssystem, hubbar, switchade system.
• TV-, kabel-, digital- och parabolanläggningar.
• System för intelligenta hus. Segeltorp Kraft och Data använder moderna hjälpmedel för dokumentation och dimensionering.
• Vi utför mätningar enligt gällande standards. Våra instrument är uppdaterade och kalibrerade i enlighet med rådande standard och kvalitetskrav.
• Blåsfiberanläggningar. Systemstommen utgörs av rör som monteras mellan stativ och uttag. Därefter blåses erforderliga fibrer i och ansluts. Systemet medger byte av fiber allteftersom anläggning ändrar karaktär. Referensobjekt: datahall ATG och Uppdrag åt HP datahallar.

© Segeltorp Kraft & Data / ORG.NR. 556654-9621 / Webb av sonnynordstrom.com